11.07.2014

TINH THẦN CẦN CÓ KHI THỜ PHƯỢNG CHÚA

TINH THẦN CẦN CÓ KHI THỜ PHƯỢNG CHÚA

Để được phước hạnh và thật sự thỏa lòng qua mỗi lần cùng nhau thờ phượng Chúa, xin mỗi con cái Chúa lưu ý:
  1. Khi vào nhà thờ:  Giữ yên lặng, chuẩn bị tinh thần để ra mắt Đức Chúa Trời, cúi đầu cầu nguyện cho chính mình và cho Hội Thánh.
  2. Khi cầu nguyện:  Thành tâm, cúi đầu, hướng lòng về Chúa trong lời cầu nguyện. Tránh đi lại hay trò chuyện trong giờ cầu nguyện.
  3. Khi ca ngợi Chúa:  Suy nghĩ để thật sự hòa theo từng lời ca. Hát với cả tâm hồn dâng lên ngợi khen Chúa.
  4. Khi đọc Kinh Thánh:  Đọc chậm rãi suy gẫm từng câu.
  5. Khi dâng hiến:  Dâng cho Chúa với tấm lòng biết ơn và tình nguyện. Đừng quên điều Chúa dạy dâng 1/10 lợi tức cho Chúa.
  6. Khi nghe lời Chúa:  Lắng nghe chăm chú và thầm nguyện cầu xin Chúa phán dạy cho chính mình.
  7. Khi rời nhà thờ: Sống như một sứ giả và thi hành mạng lệnh Chúa.