LƯU Ý

Những tài liệu trong trang blog này có thể là những phần ghi chú bài giảng, bài học Kinh Thánh, không nhất thiết phải theo câu với lời văn bóng bẩy. Sử dụng tài liệu nào mình cần hoặc có ích. Xin đừng chỉ trích và phê phán những người đăng bài mà hãy khích lệ để chúng ta có được một website với nhiều tài liệu phong phú cho chức vụ.

Xin ghi danh dể được sử dụng, đăng tải tài liệu.