3.01.2021

THAM GIA HẦU VIỆC CHÚA

 Ma-thi-ơ 14:15-21

MS Phan Minh Hội


1. CHÚA MUỐN CHÚNG TA THẤY CƠ HỘI TRONG NAN ĐỀ (c. 15-16)

KT: "Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: 'Nơi nầy hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn.” Đức Chúa Jêsus phán: “Họ không cần phải đi đâu; chính các con hãy cho họ ăn.'"

2. CHÚA KÊU GỌI CHÚNG TA TRAO CHO CHÚA NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ (c. 17-18)

KT: "Các môn đồ thưa rằng: 'Ở đây, chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.' Ngài phán: 'Hãy đem đến đây cho Ta.'"

Ex.:     

  • Người đàn bà góa (2 đồng tiền),
  • Phụ nữ Ta-bi-tha (may áo),
  • Đa-vít (trành ném đá),
  • Môi-se (cây gậy),
  • còn chúng ta

3. CHÚA CHO PHÉP CHÚNG TA DỰ PHẦN VỚI NHỮNG GÌ CHÚA ĐANG LÀM (c. 19)

KT: "Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng."

A. Kinh nghiệm quyền năng của Chúa ...

B. Đồng công cộng tác với Ngài

KẾT LUẬN/ÁP DỤNG

1. Thấy nhu cầu trong HT, hoặc bất cứ nơi nào, hỏi Chúa Cha: "Cha ơi, Ngài muốn con làm gì?"

2. Nhưng khi thấy Chúa đang làm việc tại nơi nào, đến thưa: "Cha ơi, cho con được tham gia với Ngài."