11.07.2014

TINH THẦN CẦN CÓ KHI THỜ PHƯỢNG CHÚA

TINH THẦN CẦN CÓ KHI THỜ PHƯỢNG CHÚA

Để được phước hạnh và thật sự thỏa lòng qua mỗi lần cùng nhau thờ phượng Chúa, xin mỗi con cái Chúa lưu ý:
 1. Khi vào nhà thờ:  Giữ yên lặng, chuẩn bị tinh thần để ra mắt Đức Chúa Trời, cúi đầu cầu nguyện cho chính mình và cho Hội Thánh.
 2. Khi cầu nguyện:  Thành tâm, cúi đầu, hướng lòng về Chúa trong lời cầu nguyện. Tránh đi lại hay trò chuyện trong giờ cầu nguyện.
 3. Khi ca ngợi Chúa:  Suy nghĩ để thật sự hòa theo từng lời ca. Hát với cả tâm hồn dâng lên ngợi khen Chúa.
 4. Khi đọc Kinh Thánh:  Đọc chậm rãi suy gẫm từng câu.
 5. Khi dâng hiến:  Dâng cho Chúa với tấm lòng biết ơn và tình nguyện. Đừng quên điều Chúa dạy dâng 1/10 lợi tức cho Chúa.
 6. Khi nghe lời Chúa:  Lắng nghe chăm chú và thầm nguyện cầu xin Chúa phán dạy cho chính mình.
 7. Khi rời nhà thờ: Sống như một sứ giả và thi hành mạng lệnh Chúa.

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT MÔN ĐỒ VỮNG MẠNH

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT MÔN ĐỒ VỮNG MẠNH
(Trích từ “Becoming a Healthy Disciple” của Stephen N. Macchia)
 1. Kinh nghiệm sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời.
 2. Dự phần trong sự thờ phượng chỉ mình Chúa.
 3. Thực tập những kỷ luật tâm linh.
 4. Học hỏi và tăng trưởng trong cộng đồng đức tin.
 5. Cam kết đối với những mối quan hệ yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
 6. Bày tỏ cách sống phục vụ như Chúa Giê-su.
 7. Chia sẻ tình yêu thương của Chúa Cứu Thế hết lòng.
 8. Sử dụng đời sống một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.
 9. Nối kết với Thân Thể Chúa.
 10. Biết sử dụng những gì Chúa ban cho.

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT HỘI THÁNH VỮNG MẠNH

10 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT HỘI THÁNH VỮNG MẠNH
(Trích từ “Becoming a Healthy Church” của Stephen N. Macchia)
 1. Tìm kiếm sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời
 2. Hết lòng thờ phượng chỉ mình Chúa
 3. Áp dụng những kỷ luật tâm linh
 4. Học hỏi và tăng trưởng trong cộng đồng đức tin
 5. Cam kết đối với những mối quan hệ yêu thương và quan tâm lẫn nhau
 6. Sống và phục vụ theo tinh thần tôi tớ như Chúa Giê-su
 7. Chia sẻ tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cho người chưa biết Chúa
 8. Hành chánh một cách khôn ngoan và có trách nhiệm
 9. Nối kết trong Thân Chúa, cùng đồng công với các Hội Thánh khác
 10. Biết sử dụng những gì Chúa ban cho

10 NGUYÊN TẮC TỐT CHO CÔNG TÁC PHỤC VỤ

10 NGUYÊN TẮC TỐT CHO CÔNG TÁC PHỤC VỤ
(Warren W. & David W. Wiersbe)

1. Nền tảng của Mục vụ là đức tính tốt
2. Bản chất của Mục vụ là phục vụ
3. Động lực của Mục vụ là tình yêu thương
4. Thước đo của Mục vụ là sự hy sinh
5. Thẩm quyền của Mục vụ là sự thuận phục
6. Mục đích của Mục vụ là vinh quang của Đức Chúa Trời
7. Công cụ của Mục vụ là Lời Chúa và sự cầu nguyện
8. Đặc ân của Mục vụ là tăng trưởng
9. Sức mạnh của Mục vụ là Chúa Thánh Linh
10. Khuôn mẫu của Mục vụ là Đức Chúa Giê-su

6.20.2014

COMPASS OF THE HEART

2 Côr. 04:16-18 
 • The Compass of the Heart DIRECTS our VISION
  -- Định Hướng Khải Tượng
 • The Compass of the Heart DEPICTS our DESTINATION
  -- Vẽ lên Mục Tiêu
 • The Compass of the Heart DELIVERS our TRANSFORMATION
  -- Đưa đến sự biến đổi