9.23.2018

PUBLIC BIBLE READING

Eight principles of public Scripture Reading
(Tám Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Ðọc Lời Chúa)

1.      Read at a pace that will help the hearer to grasp the message of the passage.
(Ðọc một cách rõ ràng để giúp người nghe nắm được ý của đoạn Kinh Thánh.)

2.      Practice the reading aloud until you have eliminated the “stumbling” from your delivery. (Thực tập đọc lớn tiếng nhiều lần để tránh việc lấp vấp khi đọc.)

3.      Make a conscious effort to help the hearer catch the proper emphases in the passage. (Cố gắng giúp người nghe nắm được trọng điểm của đoạn Kinh Thánh.)

4.      Learn to use the pause effectively. (Tập ngắt câu đúng lúc và đúng chỗ.)

5.      Be convinced of the importance, relevance and value of the passage for yourself and for the congregation. (Phải tin chắc vào tầm quan trọng, sự xác đáng, và giá trị của đoạn Kinh Thánh cho chính mình và cho hội chúng.)

6.      Read with sincerity. (Ðọc một cách trung thực.)

7.      Make a conscious effort to complement the beauty of the passage by reading with appropriate tonal shading. (Cố gắng để truyền đạt hết nét hay của đoạn Kinh Thánh bằng giọng đọc thật thích hợp.)

8.      Reflect the emotion inherent in the passage. (Phản ảnh cảm xúc mình có trong khi đọc Kinh Thánh.)

(Trích từ tài liệu “Worship Leadership” của Dr. Bruce Leafblad
– Southwestern Baptist Theological Seminary)