1.17.2019

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TÍN ĐỒ & MÔN ĐỒ

Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20)

Công tác đào tạo môn đồ cho Chúa là trọng trách của mỗi người thật sự tin Chúa. Sứ mệnh của chúng ta không phải chỉ cải đạo người khác làm tín đồ mà còn để tạo môn đồ. Vậy, tín đồ và môn đồ có những điểm khác biệt gì?

1/ Tín đồ là những tín hữu sống theo cách như thế gian. Môn đồ là tín hữu sống như Chúa Giê-su.
2/ Tín đồ tập trung vào giá trị, sở thích, lo lắng, sợ hãi, những mối ưu tiên, và lối sống của bản thân mình. Môn đồ chỉ tập trung vào Chúa.
3/ Tín đồ có mặt tại hội thánh. Môn đồ chính là hội thánh.
4/ Tín đồ góp mặt vào các mục vụ. Môn đồ cam kết cuộc đời mình thực hiện mục vụ.
5/ Tín đồ thích đứng trong hàng ghế dự bị. Môn đồ tham gia trận đấu.
6/ Tín đồ nghe lời dạy của Đức Chúa Trời. Môn đồ sống theo lời dạy của Ngài.
7/ Tín đồ tuân theo các luật lệ, qui định. Môn đồ theo Chúa Giê-su.
8/ Tín đồ tin rằng Chúa có thể làm điều mới. Môn đồ trở nên mới.
9/ Tín đồ thích thoải mái, tự do. Môn đồ chấp nhận hy sinh.
10/ Tín đồ chỉ nói. Môn đồ hành động để tạo ra thêm nhiều môn đồ khác.

* Môn đồ là người hết lòng tuân theo đời sống và tấm gương sáng của Chúa Giê-su.
* Môn đồ coi sứ mệnh của Ngài là sứ mệnh của mình, giá trị của Ngài là giá trị của mình, tấm lòng của Ngài là tấm lòng của mình.
* Môn đồ hết tâm trí hết linh hồn tìm mọi cách để trở nên giống Chúa.
* Môn đồ cam kết với Chúa đến nỗi dám theo Ngài dù phải vượt qua thung lũng bóng chết.
* Môn đồ tìm được bản sắc, mục đích và ý nghĩa của mình trong Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là trung tâm của cuộc đời họ. Họ cam kết tất cả và trọn vẹn trong Ngài.
* Môn đồ không chỉ sẵn sàng chết cho Chúa, mà dám sống mỗi ngày cho Ngài.

(Sưu Tầm, Nguồn: HTTL Hà Nội)