9.23.2018

PUBLIC BIBLE READING

Eight principles of public Scripture Reading
(Tám Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Ðọc Lời Chúa)

1.      Read at a pace that will help the hearer to grasp the message of the passage.
(Ðọc một cách rõ ràng để giúp người nghe nắm được ý của đoạn Kinh Thánh.)

2.      Practice the reading aloud until you have eliminated the “stumbling” from your delivery. (Thực tập đọc lớn tiếng nhiều lần để tránh việc lấp vấp khi đọc.)

3.      Make a conscious effort to help the hearer catch the proper emphases in the passage. (Cố gắng giúp người nghe nắm được trọng điểm của đoạn Kinh Thánh.)

4.      Learn to use the pause effectively. (Tập ngắt câu đúng lúc và đúng chỗ.)

5.      Be convinced of the importance, relevance and value of the passage for yourself and for the congregation. (Phải tin chắc vào tầm quan trọng, sự xác đáng, và giá trị của đoạn Kinh Thánh cho chính mình và cho hội chúng.)

6.      Read with sincerity. (Ðọc một cách trung thực.)

7.      Make a conscious effort to complement the beauty of the passage by reading with appropriate tonal shading. (Cố gắng để truyền đạt hết nét hay của đoạn Kinh Thánh bằng giọng đọc thật thích hợp.)

8.      Reflect the emotion inherent in the passage. (Phản ảnh cảm xúc mình có trong khi đọc Kinh Thánh.)

(Trích từ tài liệu “Worship Leadership” của Dr. Bruce Leafblad
– Southwestern Baptist Theological Seminary)


6.16.2018

READ SCRIPTURE | ĐỌC KINH THÁNH (YOUTUBE)

Read Old Testament: https://www.youtube.com/watch?v=ALsluAKBZ-c

Genesis (Ch.1-11): https://www.youtube.com/watch?v=GQI72THyO5I
Genesis (Ch.12-50):https://www.youtube.com/watch?v=F4isSyennFo
Exodus (Ch.1-18): https://www.youtube.com/watch?v=jH_aojNJM3E
Exodus (Ch.19-40): https://www.youtube.com/watch?v=oNpTha80yyE
Leviticus: https://www.youtube.com/watch?v=IJ-FekWUZzE
Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=tp5MIrMZFqo
Deuteronomy: https://www.youtube.com/watch?v=q5QEH9bH8AU

Joshua: https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU
Judges: https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4
Ruth: https://www.youtube.com/watch?v=0h1eoBeR4Jk
Samuel: https://www.youtube.com/watch?v=QJOju5Dw0V0
Kings: https://www.youtube.com/watch?v=bVFW3wbi9pk
Chronicles: https://www.youtube.com/watch?v=HR7xaHv3Ias
Ezra-Nehemiah: https://www.youtube.com/watch?v=MkETkRv9tG8
Esther: https://www.youtube.com/watch?v=JydNSlufRIs

Job: https://www.youtube.com/watch?v=xQwnH8th_fs
Psalms: https://www.youtube.com/watch?v=j9phNEaPrv8
Proverbs: https://www.youtube.com/watch?v=AzmYV8GNAIM
Song of Songs: https://www.youtube.com/watch?v=4KC7xE4fgOw
Ecclesiastes: https://www.youtube.com/watch?v=lrsQ1tc-2wk

Isaiah (Ch.1-39): https://www.youtube.com/watch?v=d0A6Uchb1F8
Isaiah (Ch.40-66): https://www.youtube.com/watch?v=_TzdEPuqgQg
Jeremiah: https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0
Lamentations: https://www.youtube.com/watch?v=p8GDFPdaQZQ
Ezekiel (Ch.1-33): https://www.youtube.com/watch?v=R-CIPu1nko8
Ezekiel (Ch.34-48): https://www.youtube.com/watch?v=SDeCWW_Bnyw
Daniel: https://www.youtube.com/watch?v=9cSC9uobtPM

Hosea: https://www.youtube.com/watch?v=kE6SZ1ogOVU
Joel: https://www.youtube.com/watch?v=zQLazbgz90c
Amos: https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4
Obadiah: https://www.youtube.com/watch?v=i4ogCrEoG5s
Jonah: https://www.youtube.com/watch?v=dLIabZc0O4c
Micah: https://www.youtube.com/watch?v=MFEUEcylwLc
Nahum: https://www.youtube.com/watch?v=Y30DanA5EhU
Habakkuk: https://www.youtube.com/watch?v=OPMaRqGJPUU
Zephaniah: https://www.youtube.com/watch?v=oFZknKPNvz8
Haggai: https://www.youtube.com/watch?v=juPvv_xcX-U
Zechariah: https://www.youtube.com/watch?v=_106IfO6Kc0
Malachi: https://www.youtube.com/watch?v=HPGShWZ4Jvk

Matthew (Ch.1-13): https://www.youtube.com/watch?v=3Dv4-n6OYGI
Matthew (Ch.14-28): https://www.youtube.com/watch?v=GGCF3OPWN14
Luke (Ch.1-9): https://www.youtube.com/watch?v=XIb_dCIxzr0
Luke (Ch.10-24): https://www.youtube.com/watch?v=26z_KhwNdD8
Mark: https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk
John: https://www.youtube.com/watch?v=RUfh_wOsauk
Acts (Ch.1-12): https://www.youtube.com/watch?v=CGbNw855ksw
Acts (Ch.13-28): https://www.youtube.com/watch?v=Z-17KxpjL0Q

Romans (Ch.1-4): https://www.youtube.com/watch?v=ej_6dVdJSIU
Romans (Ch.5-16): https://www.youtube.com/watch?v=0SVTl4Xa5fY
1 Corinthians: https://www.youtube.com/watch?v=yiHf8klCCc4
2 Corinthians: https://www.youtube.com/watch?v=3lfPK2vfC54
Galatians: https://www.youtube.com/watch?v=vmx4UjRFp0M
Ephesians: https://www.youtube.com/watch?v=Y71r-T98E2Q
Philippians: https://www.youtube.com/watch?v=oE9qqW1-BkU
Colossians: https://www.youtube.com/watch?v=pXTXlDxQsvc
1 Thessalonians: https://www.youtube.com/watch?v=No7Nq6IX23c
2 Thessalonians: https://www.youtube.com/watch?v=kbPBDKOn1cc
1 Timothy: https://www.youtube.com/watch?v=7RoqnGcEjcs
2 Timothy: https://www.youtube.com/watch?v=urlvnxCaL00
Titus: https://www.youtube.com/watch?v=PUEYCVXJM3k
Philemon: https://www.youtube.com/watch?v=aW9Q3Jt6Yvk

Hebrews: https://www.youtube.com/watch?v=1fNWTZZwgbs&feature=youtu.be
James: https://www.youtube.com/watch?v=qn-hLHWwRYY
1 Peter: https://www.youtube.com/watch?v=WhP7AZQlzCg
2 Peter: https://www.youtube.com/watch?v=wWLv_ITyKYc
1, 2, 3 John: https://www.youtube.com/watch?v=l3QkE6nKylM
Jude: https://www.youtube.com/watch?v=6UoCmakZmys
Revelation (Ch.1-11): https://www.youtube.com/watch?v=5nvVVcYD-0w
Revelation (Ch.12-22): https://www.youtube.com/watch?v=QpnIrbq2bKo

4.25.2018

DÂNG THÂN THỂ MÌNH LÀM CỦA LỄ CHO CHÚA

(Sưu Tầm)

Tại Phi Châu trong một Hội Thánh ở làng quê nọ, mỗi Chúa nhật đầu tháng các tín hữu có thói quen dâng một phần mười cho Chúa bằng những thổ sản của mình để cung lương cho Mục sư và chi phí điều hành công việc Chúa. Các tín hữu sau khi dự  lễ thờ phượng xong, tề tựu ngoài sân trước tư thất Mục sư, người đem dâng một phần mười bằng dừa, người dâng bằng khoai, bằng chuối, bằng lúa, bằng gạo, bằng cá khô v.v… Mỗi người đặt của dâng vào giữa sân chất thành đống rồi dâng lên những lời ca cảm tạ, ngợi khen vui vẻ. Họ vừa hát, vừa vỗ tay, vừa nhảy múa với tấm lòng tận hiến cho Chúa và công việc Ngài.

Có một thanh niên nọ nghèo, nhưng rất yêu mến Chúa, thấy các tín hữu dâng hiến cho Chúa bằng thổ sản do tay mình làm ra, anh thầm nghĩ đến ơn cứu chuộc của Chúa đối với đời sống của anh thật không thể lấy gì đền đáp cho đủ. Đang khi các tín hữu ca hát nhảy múa chung quanh của dâng, thình lình anh bước ra, nhảy vào ngồi giữa đống thổ sản, tuyên bố: “Tôi không có chi khác quý hơn thân thể của tôi, tôi xin dâng thân thể nầy và cả cuộc đời của tôi làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Nguyện Ngài dùng đời tôi làm hữu ích cho công việc Ngài”.

Rồi anh cất tiếng hát trong cảm động, nước mắt ràng rụa: “Tôi nguyện dâng tất sanh, Chúa hãy nhậm lời. Giê-su thân ái ôi, quyết dâng trọn đời. Muôn sự dâng ở bàn thờ, xin toàn dâng Chúa bây giờ. Huyết Chúa mua thân hồn nầy, nguyền đầu phục Ngài”. (NVB).

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”(Rô-ma 12:1).

ĐI THỜ PHƯỢNG VÌ AI?

(Sưu Tầm)

Câu chuyện thật sau đây xảy ra dưới thời vua Louis XIV của nước Pháp. Một sánh Chúa nhật kia, vua và cả hoàng gia đi nhà thờ. Nhưng hôm ấy ở nhà thờ không thấy có ai khác đi nhóm cả, ngoại trừ vị Tổng giám mục Fenelon, tuyên uý của hoàng gia.
- Người ta ở đâu cả? Sao không có ai hiện diện hôm nay cả vậy? Nhà vua hỏi.
Vị Tổng giám mục trả lời:
- Tôi đã tuyên bố rằng Bệ hạ sẽ không có mặt trong buổi nhóm hôm nay, vì tôi muốn thấy ai đi nhóm chỉ vì cớ làm đẹp lòng Bệ hạ và ai đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời. (NVDCBG).

CÁI BÌNH NỨT

(Sưu Tầm)

Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà, chúng chỉ còn lại có hai phần ba.

Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: “Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua”.