6.25.2013

TẠI SAO PHẢI DÙNG MẶT NẠ?

(Trích từ "You Can Win" của Shiv Khera)

Một giám đốc điều hành trẻ tuổi nọ vừa mới được đề bạt. Vốn có nhận thức thấp kém về bản thân, anh chẳng thấy thỏa mái lắm với vị trí và không gian làm việc mới. Có tiếng gõ cửa. Để tỏ vẻ mình là người quan trọng và bận rộn, anh nhắc điện thoại lên, sau đó ra hiệu mời khách vào. Trong khi khách đứng chờ, anh cứ tiếp tục nói chuyện trên điện thoại, thỉnh thoảng gật đầu khẳng định: "Không thành vấn đề, tôi có thể lo chuyện đó." Vài phút sau, anh mới gác máy và hỏi khách đến có việc gì. Vi khách đáp: "Thưa ngài, tôi đến để kết nối (để gắn) điện thoại cho ngài."