6.25.2013

NGƯỜI THÀNH CÔNG & NGƯỜI THẤT BẠI

(Trích dịch từ "You Can Win" của Shev Khera)

 • Người thành công luôn có cách giải quyết vấn đề, người thất bại luôn gặp rắc rối khi giải quyết. 
 • Người thành công luôn có sẵn chương trình, người thất bại luôn có sẵn lời bào chữa.
 • Người thành công nói: "Để tôi thực hiện việc đó cho bạn," người thất bại bảo "Đó không phải là việc của tôi."
 • Người thành công nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, người thất bại nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.
 • Người thành công nói: "Việc đó khó nhưng tôi có thể làm được," người thất bại bảo: "Tôi có thể làm được việc đó nhưng khó."
 • Khi người thành công phạm sai lầm, anh ta nhận: "Tôi đã sai," còn khi người thất bại phạm sai lầm, anh ta phân bua: "Đó không phải lỗi của tôi."
 • Người thành công thực hiện những lời cam kết, người thất bại thực hiện bằng những lời hứa hẹn. 
 • Người thành công có những ước mơ, người thất bại có những âm mưu. 
 • Người thành công nói: "Tôi phải làm được điều đó," người thất bại nói: "Điều đó phải được làm."
 • Người thành công là một thành viên gắn liền với tập thể, người thất bại nằm ngoài tập thể. 
 • Người thành công nhìn thấy lợi ích, người thất bại nhìn thấy đau khổ. 
 • Người thành công nhìn thấy những khả năng, người thất bại nhìn thấy vấn đề. 
 • Người thành công tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, người thất bại tin rằng họ chiến thắng những tất phải có kẻ thua.
 • Người thành công nhìn thấy tiềm năng, người thất bại chỉ nhìn thấy quá khứ.
 • Người thành công như một cái máy điều nhiệt, người thất bại như cái nhiệt kế. 
 • Người thành công chọn điều mình muốn nói, người thất bại nói những điều họ chọn. 
 • Người thành công sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng những ngôn từ mềm mại, người thất bại sử dụng những lý lẽ yếu ớt bằng lời nói đao to búa lớn.
 • Người thành công kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, người thất bại cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. 
 • Người thành công sống theo triết lý của sự cảm thông: "Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình," người thất bại sống bằng lý lẽ: "Thà phụ người chứ không để người phụ mình."
 • Người thành công thúc đẩy thành công đến với mình, người thất bại để việc tự xảy ra.
 • Và khi yêu, người thành công yêu theo triết lý: "Sống để yêu," người thất bại yêu theo triết lý: "Yêu để sống."
Chìa khóa của người thành công là "chuẩn bị."